skip to Main Content
Uzungol Travel Guide Trabzon
Uzungol Travel Guide Trabzon
Uzungol Travel Guide Trabzon
Uzungol Travel Guide
uzungol travel guide
Uzungol Travel Guide
uzungol travel guide

دليل السفر أوزنغول

تجتمع أوزونجول املناظر الطبيعية التي تكون مزيجاً من الغيوم ناصعة البياض وغاباتها الخرضاء و زرقة سامئها ... مع كل نفس تأخذونه يف أوزونجول تشعرون بتدفق لتيارات هواء مياه البحر األسود إىل داخلكم تبعد عن طرابزون مسافة 99 كيلومرت و عن…