Skip to content
Uzungol Travel Guide
uzungol travel guide
Uzungol Travel Guide
uzungol travel guide
uzungol travel guide
Uzungöl Trabzon
Uzungol Trabzon

دليل السفر أوزنغول

تجتمع أوزونجول املناظر الطبيعية التي تكون مزيجاً من الغيوم ناصعة البياض وغاباتها الخرضاء و زرقة سامئها ... مع كل نفس تأخذونه يف أوزونجول تشعرون بتدفق لتيارات هواء مياه البحر األسود إىل داخلكم تبعد عن طرابزون مسافة 99 كيلومرت و عن…