Skip to content

Web Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi

Web Hizmetleri’ni (aşağıda tanımlanmıştır) kullanmadan önce lütfen bu Web Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi’ni (“Şartlar”) dikkatlice okuyun. Web Hizmetleri’ne eriştiğinizde veya Web Hizmetleri’ni kullandığınızda bu Şartlar’ı kabul edersiniz. BU ŞARTLAR’I KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN WEB HİZMETLERİ’Nİ KULLANMAYIN.

Bu Şartlar’da, Detay-1 İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve alt kuruluşları topluca “Sera Lake Resort Hotel – Spa & Restaurant” veya “biz” olarak anılabilir. Bu Şartlar, bu Şartlar kapsamındaki hizmetleri (Web Hizmetleri) kullanımınızla ilgili olarak sizinle (“Siz”) Sera Lake Resort Hotel – Spa & Restaurant arasındaki sözleşmeye dayalı anlaşmayı teşkil eder. Bu Web Hizmetleri Kullanım Şartları aşağıdaki diğer markalarımızın her biri için geçerlidir: Sera Lake Resort Hotel – Spa & Restaurant

Web Hizmetleri; web sitelerimizi, mobil web sitelerini, indirilebilir veya önceden yüklenmiş yazılım uygulamaları (masaüstü, mobil ve tablet uygulamaları, içerik ve blog gönderme hizmetleri, sohbet odaları, mesaj panoları, metin/SMS mesajlaşma, e-postayla mesajlaşma, uyarı ürünleri ve talebiniz üzerine içeriğimizin size sunulması dahil ancak bunlarla kalmamak kaydıyla) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere size içerik sağlamak veya sizden içerik almak için kullandığımız diğer İnternet bağlantılı ya da kablosuz araçları içerir. Kayıtlarınız için bu Şartlar’ın bir kopyasını yazdırmalısınız.

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu Şartlar belirli Feragatnameler ve Sorumluluğumuza Dair Sınırlandırmalar ile Web Hizmetleri’ni kullanımınızla bağlantılı anlaşmazlıklar için bir mahkemede dava açma ya da jüriyle yargılama haklarınızdan feragat içeren bağlayıcı bir Tahkim Maddesi ve Toplu Davadan Feragat içerir. Bunlar, aşağıdaki 10. ve 11. Maddelerde yer alır. Bu şartlar yalnızca Web Hizmetleri’nin sağlanması, kullanımı ve bu hizmetlere ilişkin tutumunuz için geçerlidir. Şartlar; üyelikler, ürünler, hizmetler ve Web Hizmetleri tarafından sağlanan diğer öğeler için geçerli değildir. Bunlar kendilerine has Şartlar ve Koşullar ile yönetilir. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyun ve Web Hizmetleri’ni kullanmaya devam etmeden önce bunları anladığınızdan emin olun. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen üyeliklerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimize erişmek için Web Hizmetleri’ni kullanmayın

Bu Şartlar’ı uygulamamanız veya bunlara uymamanız, diğer yasal yolların yanı sıra Web Hizmetleri’ne erişiminizin derhal askıya alınması veya sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir.

1. KULLANIM ŞARTLARI’NDA VE/VEYA WEB HİZMETLERİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER

Bu Şartlar’ı muhtelif zamanlarda güncelleyebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi lütfen unutmayın. Tüm değişiklikler tarafımızca yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girer ve sonrasında Web Hizmetleri’ne tüm erişimler ve Web Hizmetleri’nin tüm kullanımları için geçerli olur. Ancak Tahkim ve Amir Hukuk maddelerinde yapılan hiçbir değişiklik, değişikliğin yayınlandığı tarihte veya öncesine tarafların fiili olarak bildirim almış olduğu hiçbir anlaşmazlık için geçerli olmayacaktır.

Web Hizmetleri’nin herhangi birini ya da Web Hizmetleri’nin herhangi bir yönünü veya özelliğini istediğimiz zaman ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme ya da sonlandırma hakkımız saklıdır. Muhtelif zamanlarda, geçerli kanunlara ve belirli bir Web Hizmeti için geçerli olan ek şartlara uygun olarak Web Hizmetleri’ne veya herhangi bir bölümüne kullanıcıların (kayıtlı kullanıcılar dahil) erişimini sınırlandırabiliriz.

2. GİZLİLİK

Web Hizmetleri’nden herhangi birini kullandığınızda, şurada belirtildiği şekilde Gizlilik Bildirimimiz’in şartlarını kabul edersiniz: Gizlilik Bildirimi

3. WEB HİZMETLERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN SATIN ALIMLAR; DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Ürün ve hizmet satın alımları ile Web Hizmetleri’nin Rezervasyonlar, Ödül programları veya diğer benzer özellikleri gibi belirli bölümleri ya da özellikleri için ek şartlar ve koşullar geçerli olabilecek olup, bu şartların tamamı bu referans ile bu Şartlar’ın bir parçası haline getirilmiştir. Mümkün durumlarda söz konusu servis veya özelliği kullanmak veya bunlara katılmak için yeterli yasal yaşta olduğunuzu beyan etmek de dahil olmak üzere, bu diğer şartlara ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu Şartlar ile Web Hizmetleri’nin belirli bir bölümü ya da Web Hizmetleri üzerinden veya aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanan ya da geçerli olan şartlar arasında ihtilaf olması halinde söz konusu bölümü ya da özel hizmeti kullanımınız ikinci şartlara tabi olacaktır.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNİN BAĞLANTILARI

Web Hizmetleri, Web Hizmetleri’yle ve/veya bizimle bağlantılı olabilecek ya da olmayabilecek diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlanmanıza izin verebilir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, reklamcılarımız, satıcılarımız, iş ortaklarımız, sponsorlarımız ve/veya lisans sağlayıcılarımız (topluca “Sağlayıcılar”) tarafından sunulanlar da dahil olmak üzere bu diğer bağlantılı web siteleri veya uygulamaları, bu Şartlar ile aynı olmayan farklı kullanım şartlarına sahip olabilir. Bu tür bağlantılı web sitelerine ve üçüncü taraf uygulamalarına erişiminiz ve bunları kullanımınız ile buralarda girebileceğiniz her türlü yazışma veya işlem bu Şartlar’a göre değil, söz konusu web sitelerinin ve uygulamaların kullanım şartları ile politikalarına göre ele alınır. Üçüncü taraf web sitelerine ve uygulamalarının bağlantılarını yalnızca size rahatlık ve bilgi sağlamak amacıyla veririz ve bunları kullanma riski size aittir.

Bu Şartlar’da aksi belirtilen veya açık yazılı onayımızı aldığınız haller haricinde, Web Hizmetleri’ne köprü oluşturamazsınız veya web sitenizin tarafımızca desteklendiğini ya da onaylandığını ifade veya ima eden hiçbir bağlantı sağlayamazsınız.

5. WEB HİZMETLERİ’NİN KULLANIMI VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web Hizmetleri’ni biz kontrol eder ve (kendimiz ve/veya üçüncü taraf sunucumuz aracılığıyla) işletiriz. Web Hizmetleri aracılığıyla sunulan metinler, görüntüler, çizimler, grafikler, logolar, dijital indirmeler, veriler, yazılımlar, başlıklar, simgeler, yazılar, sesli klipler ve video klipler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm içerikler (“İçerik”) bizim mülkiyetimizde veya Sağlayıcılarımızın mülkiyetindedir ve telif hakları, ticari marka, hizmet markası ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarıyla (Amerika Birleşik Devletleri’nin ve tüm dünyada geçerli telif hakkı kanunları ve anlaşma hükümleri, gizlilik ve kamuya açıklık kanunları ile iletişim düzenlemeleri ve kanunlarına göre yönetilir) korunur. İçerik; bize veya bağlı kuruluşlarımıza ya da içeriklerini veya ürünlerini ve/veya hizmetlerini pazarlama hakkını bize lisansla vermiş veya başka bir şekilde sağlamış olan Sağlayıcılar’a aittir ve aynıları tarafından yönetilir. Web Hizmetleri aracılığıyla kullanıma sunulan içerikler yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanımınız içindir ve müşterilerimiz, Web Hizmetleri’nin diğer kullanıcıları ya da genel halk açsından karışıklık yaratabilecek hiçbir şekilde kullanılamaz. Herhangi bir İçerik’te yer alan tüm ek telif hakkı bildirimlerine, bilgilerine veya sınırlamalarına uymayı kabul edersiniz. Söz konusu İçerik’te bulunan tüm telif haklarını ve diğer bildirimleri korumanız şartıyla Web Hizmetleri’nde yer alan İçeriği, bu Şartlar’a uygun şekilde yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirebilir veya tek bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Yukarıda aksi belirtilen ya da Telif Hakkı Kanunu kapsamında adil kullanım olarak izin verilen durumlar haricinde, bizim ya da Sağlayıcıların önceden yazılı onayımız olmaksızın İçeriği hiçbir şekilde (e-posta veya diğer elektronik yöntemler dahil) ticari amaçla kopyalayamaz, çoğaltamaz, kopya edemez, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez, gönderemez, iletemez, dağıtamaz, satamaz ve/veya kullanamazsınız.

Web Hizmetleri’nde görülen her türlü logo, görüntü veya karakter dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve bu tür bilgileri veya mülkiyetleri içeren her türlü üst etiket veya benzer kod ya da gizli metin veya öğeler dahil, hiçbir tescilli veya tescilsiz ticari markayı, hizmet markasını, telif haklı materyalleri veya diğer mülkiyet bilgilerini ya da fikri mülkiyetleri söz konusu marka ya da telif hakkı sahibinin açık yazılı onayı olmaksızın kullanamazsınız. Önceden açık yazılı onayımız olmaksızın hiçbir ticari markamızı, hizmet markamızı, telif hakkımızı, logomuzu, resmimizi, metnimizi veya diğer mülkiyet bilgilerimizi ya da fikri mülkiyetlerimizi belirli bir çerçeveye yerleştiremez veya İçeriğin ya da Web Hizmetleri’ndeki materyallerin herhangi birini başka bir web sitesine ya da uygulamaya dahil edemezsiniz. Önceden yazılı onayımız olmaksızın Web Hizmetleri’nin hiçbir sayfasına ya da bölümünün derin bağlantısını veremezsiniz.

Web Hizmetleri çocuklar tarafından kullanılamaz. 18 yaşının altındaki hiç kimse kişisel bilgilerini sağlayamaz ve Web Hizmetleri’ni kullanamaz.

6. KULLANICI’NIN SORUMLULUKLARI

Herhangi bir tehdit edici, rahatsız edici, karalayıcı, lekeleyici, müstehcen, utanç verici, kışkırtıcı, cinsel yönelimli, pornografik veya dini aşağılayıcı materyal, içerik veya görüntü ya da bayağı, gayriahlaki, aşırı derecede şiddet içerikli ya da başka bir şekilde saldırgan olduğu düşünülebilecek diğer görüntüleri, içerikleri veya mesajları göndermek, yayınlamak, iletmek, görüntülemek, dağıtmak veya bilerek almak ya da aramak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Hizmetleri’nin yasa dışı, gayrimeşru ya da bu Şartlar’da yasaklanan hiçbir amaç için kullanmayacağınızı bize garanti ve beyan edersiniz. Bu Şartlar’dan herhangi birini ihlal ederseniz Web Hizmetleri’ni kullanım izniniz herhangi bir bildirim gerekliliği olmaksızın derhal sona erer. Bu Şartlar’ın ihlal edilmesi dahil olmak üzere yasal olarak izin verilebilir herhangi bir nedenle kendi takdirimize bağlı olarak herhangi birine erişim sağlamama hakkımız saklıdır.

Siz yalnızca burada tanımlandığı şekilde Kullanıcı Bilgileri’nin içeriğinden, doğruluğundan ve bu bilgileri kullanımınızdan sorumlu olursunuz ve biz Kullanıcı Bilgileri’ni online yayınlamanız için yalnızca pasif aracı olarak hareket ederiz. Bu Şartlar’da kullanıldığı şekliyle “Kullanıcı Bilgileri”, Web Hizmetleri’ne veya Web Hizmetleri aracılığıyla gönderdiğiniz herhangi bir bilgi veya veri ve Web Hizmetleri’ni kullanımınız veya Web Hizmetleri’ne erişiminiz sonucunda oluşturulan herhangi bir bilgi veya veri anlamına gelir. Kimliğinizi Tanımlayan Bilgiler için özel kurallar ve/veya sınırlamalar geçerli olabilir. Bu özel kurallar ve/veya sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimizi inceleyin.

Web Hizmetleri’ni kullanırken size kullanıcı tanımlama numaraları veya kodları, onay numaraları, oturum açma bilgileri ve/veya parolalar (uygun olduğu şekilde) (topluca “Oturum Açma Bilgileri”) verilmesi halinde bu Oturum Açma Bilgileri’ni gizli tutarsınız ve bunları üçüncü taraflara dağıtmamayı ya da açıklamamayı kabul edersiniz. Herhangi bir Oturum Açma Bilginizi değiştirmemiz ya da sonlandırmamız gerektiğinde bize bildirimde bulunmak sizin sorumluluğunuzdadır. Söz konusu Oturum Açma Bilgileri’nin bir gizlilik ihlaline maruz kaldığını ya da maruz kalmış olabileceğini bilmeniz veya düşünmeniz halinde derhal bize bildirimde bulunmak da sizin sorumluluğunuzdadır. Şartlar’ın ihlal edildiğini düşünmemiz halinde Web Hizmetleri’ne erişiminizi askıya alabilir ya da sonlandırabiliriz.

Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Kullanıcı Bilgileri sağlamayı kabul edersiniz. Gerçek olmayan, doğru olmayan, güncel olmayan veya eksik Kullanıcı Bilgileri sağlamanız (ya da söz konusu Kullanıcı Bilgileri’nin gerçek olmadığından, doğru olmadığından, güncel olmadığından veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçemiz olduğunda) erişiminizi ve faaliyetinizi askıya alma veya sonlandırma ve Web Hizmetleri’nin mevcut veya gelecekteki her türlü kullanımını reddetme hakkına sahibiz.

7. YASAKLANAN FAALİYETLER

Aşağıdakilerden herhangi birini yapmak amacıyla Web Hizmetleri’ni kullanmanız özellikle yasaktır ve aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için Web Hizmetleri’ni kullanmamayı ve başkalarının da kullanmasına izin vermemeyi kabul edersiniz: (a) “spam”, “istenmeyen posta”, zincir posta veya başka istenmeyen ya da yasa dışı toplu e-posta teknikleri göndermek veya dağıtılmasını desteklemek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Hizmetleri’nin altyapısı ya da kaynakları üzerinde makul olmayacak şekilde ya da aşırı büyük yük oluşturan ya da değerli zaman kaybına neden olan herhangi bir eylemde bulunmak; (b) Oturum Açma Bilgilerinizi yetkisiz herhangi bir amaç için yetkisiz herhangi bir üçüncü tarafa açıklamak ya da paylaşmak veya Oturum Açma Bilgilerinizin kullanılması aracılığıyla diğerlerinin bilgi teknolojisi sistemlerimize, ortamlarımıza, ağlarımıza, dosyalarımıza, verilerimize veya hesaplarımıza erişmesine başka bir şekilde izin vermek veya erişmesini kolaylaştırmak; (c) açıkça yetki alınmamış olan bilgi teknoloji sistemlerimize, ortamlarımıza, ağlarımıza, dosyalarımıza veya hesaplarımıza erişmek veya erişmeye çalışmak (size yönelik olmayan verilere erişim dahil) veya erişim izninizin olmadığı bir sunucuda ya da hesapta oturum açmak; (d) Web Hizmetleri’ni teşkil eden veya herhangi bir şekilde bir parçasını oluşturan herhangi bir yazılımın veya HTML kodunun şifresini çözmeye, parçalarına ayırmaya, kaynak koduna çevirmeye, değiştirmeye, kaldırmaya veya üzerinde ters mühendislik uygulamaya çalışmak; (e) herhangi bir program, yazı, komut, virüs, solucan, web hatası, zararlı kod, Truva atı, diğer kirleticiler ve “hizmet engelleme” saldırıları, ağları “boğma”, bir hizmete aşırı yüklenmek veya bir hizmetin kaynaklarına aşırı şekilde yüklenmek üzere kasti girişimler, bir sunucuyu “çökertmeye” yönelik girişimler ve/veya Web Hizmetleri aracılığıyla sağlanan herhangi bir İçerik veya hizmeti değiştirme ya da yeniden yönlendirmeyi de içeren yöntemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Hizmetleri’nin veya bizim, bağlı ya da bağlantılı kuruluşlarımızın ya da Sağlayıcılarımızın sistemlerinin, ekipmanlarının veya uygulamalarının ya da herhangi bir kullanıcıya, sunucuya ya da ağa hizmetin kullanımına veya işletilmesine yetkili olmayan bir şekilde müdahale etmek, kesintiye uğratmak, engellemek veya zarar vermek (ya da müdahale etme, kesintiye uğratma, engelleme veya zarar verme girişiminde bulunmak); (f) sistem veya ağ güvenliği (kimlik doğrulama) mekanizmalarını aşmaya veya devre dışı bırakmaya çalışmak veya Web Hizmetleri’yle bağlantılı olan ya da bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir sistemin, ağın ya da hesabın güvenliğini ihlal etmeye çalışmak; (g) bu Şartlar, herhangi bir kanun veya diğer sözleşme ilişkisi ya da güvene dayalı ilişki kapsamında iletme yetkinizin bulunmadığı herhangi bir Kullanıcı Bilgisi’ni, İçeriği veya mülkiyet materyallerini yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek veya başka bir şekilde iletmek; (h) geçerli herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası kanunu ihlal etmek ve (i) Web Hizmetleri’nin sayfalarını ya da İçeriği önceden yazılı iznimiz olmaksızın aramak, izlemek veya kopyalamak için herhangi bir robot, örümcek, akıllı araç, üst arama veya başka otomatik cihaz ya da manuel süreç kullanmak; ancak Microsoft Internet Explorer® gibi genel olarak kullanılabilir olan üçüncü taraf web tarayıcıları bu tür bir izin olmaksızın kullanılabilir.

8. WEB HİZMETLERİ’NDE YAYINLANAN BİLGİLER

Web Hizmetleri’nin herkese açık olarak erişilebilir olan alanlarında yayınlamayı seçtiğiniz tüm Kullanıcı Bilgileri’ne ilişkin olarak, bu Kullanıcı Bilgileri’ni (tamamen ya da kısmen) dünya genelinde, size bildirimde bulunmadan veya tazminat ödemeden, söz konusu kullanımın Gizlilik Bildirimi şartlarımıza uygun olması kaydıyla kullanma, çoğaltma, kopyalama, değiştirme, yayınlama, dağıtma, türev eserlerini oluşturma, sunma ve görüntüleme hakkımız olduğunu kabul edersiniz.

Şu amaçlarla söz konusu korumanın ya da açıklamanın makul ölçüde gerekli olduğuna iyi niyetle inanmamız ya da kanunlarca bu yönde hareket etmemizin zorunlu kılınması halinde Kullanıcı Bilgileri’ni saklayabileceğimizi ve ayrıca Kullanıcı Bilgileri’ni açıklayabileceğimizi kabul eder ve onaylarsınız: (a) Yasal sürece uymak; (b) bu Şartlar’ı uygulamak; (c) herhangi bir Kullanıcı Bilgisi’nin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek veya (d) işletmemizin, çalışanların, Sağlayıcıların, bağlı ya da bağlantılı kuruluşları, kullanıcıların ve/veya kamuoyunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak.

9. ELEKTRONİK İLETİŞİMLER

Web Hizmetleri’ni ziyaret ettiğinizde ya da bize e-posta gönderdiğinizde bizimle elektronik olarak iletişim kurmuş olursunuz. E-postayla ya da Web Hizmetleri’nde bildirim yayınlayarak bizden elektronik olarak iletişimler almayı onaylarsınız. Kanunların izin verdiği azami ölçüde, bu tür elektronik yöntemlerle size sağladığımız tüm şartlar, bildirimler, açıklamalar ve diğer iletişimlerin söz konusu iletişimlerin yazılı olmasına dair yasal gerekliliği yerine getirdiğini kabul edersiniz.

10. GARANTİ FERAGATİ, SORUMLULUK SINIRLAMASI VE TAZMİNAT

Garanti Feragati. Web Hizmetleri’nde güvenli, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiler sunmak için makul adımlar atarız. Ancak Web Hizmetleri’nde bulunan veya sunulan bilgilerin yanlış ya da güncel olmama ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca İnternet’in kendine has riskleri bulunmakta olup Web Hizmetleri’ne erişiminizin ya da Web Hizmetleri’ni kullanımınızın kesintisiz ya da hatasız olacağını veya Web Hizmetleri’nin kayıp, bozukluk, saldırı, müdahale, bilgisayar korsanlığı ya da diğer güvenlik ihlallerinden muaf olacağını garanti edemeyiz.

Web Hizmetleri’nde bulunan bilgilerde herhangi bir hata ya da eksiklik fark ederseniz veya başka endişeleriniz olursa lütfen inceleme için bunları bize bildirin.

WEB HİZMETLERİ’NDE SAĞLANAN MATERYALLER VE BİLGİLER “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU ŞEKİLDE” SUNULUR. WEB HİZMETLERİ, İÇERİKLERİ VEYA DİĞER İNTERNET KAYNAKLARINA SAĞLANAN KÖPRÜLERE İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, MÜLKİYET HAKKI, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE BİLGİSAYAR VİRÜSÜ İÇERMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ZIMNİ, SARİH YA DA YASAL HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

Sorumluluk Sınırlaması. Sera Lake Resort Hotel – Spa & Restaurant, ana şirketleri, alt kuruluşları, bağlı kuruluşları, üst düzey çalışanları, direktörleri, çalışanları ve acenteleri (“Sera Lake Resort Tarafları”) Web Hizmetleri’nde sağlanan bilgilerin doğruluğuna ya da güncelliğine güvenmenizden ya da Web Hizmetleri’ne Kullanıcı Bilgileri sağlamanızdan kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Hizmetleri’ni kullanımınızdan ya da Web Hizmetleri’ne sağlanan herhangi bir bilgiden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak oluşan hiçbir türde hiçbir hasar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır; ancak yukarıdaki hüküm, Sera Lake Resort Tarafları’nın ihmali, ağır kusuru, acımasızlığı, dolandırıcılığı veya başka kasti, vicdana aykırı ya da bilerek yanlış davranışından kaynaklanan bedensel yaralanma, kişisel mülkiyet kaybı ya da hasarı veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin yetkisiz kullanımı veya açıklanması hasarlarını kapsamayacaktır. Burada yer alan hiçbir hüküm, bir tüketicinin avukatlık ücretlerini almaya dair açıkça yerleşmiş yasal hakkını veya bir yasa veya başka bir kanun ile verilmiş olan diğer yasal yollarını sınırlamaz.

11. MESAJ PANOLARI

Web Hizmetleri’nde mesaj panoları, web günlükleri veya bloglar ya da tartışma forumları (“Forumlar”) sağlamamız halinde, Forumları ticari olmayan bir şekilde yalnızca kişisel amaçlarınız için kullanmayı kabul edersiniz. Açık onayımız olmaksızın herhangi bir fon isteği, reklam ya da yazılı mal ve hizmet isteği içeren hiçbir materyali dağıtmayacak veya başka bir şekilde yayınlamayacaksınız. Yüklenen tüm içeriklerin size ya da başka hiçbir kişi ya da kuruluşa tazminat ödenmeksizin yeniden yayınlanabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca yüklenen tüm materyalleri yayınlamak için gerekli tüm hak ve izinlere sahip olduğunuzu ve yüklenen materyallere ilişkin tüm telif haklarından feragat edildiğini garanti edersiniz. Forumlarda sizin tarafınızdan ya da başka herhangi bir kullanıcı tarafından yayınlanan her mesajı incelemesek ve inceleyemesek de ve bu mesajlardan sorumlu olmasak da yalnızca kendi takdir yetkimize bağlı olarak küfür içerikli, aşağılayıcı, müstehcen olduğunu, gizlilik, telif hakkı ve ticari marka kanunlarını ihlal ettiğini, bu Şartlar’ı ihlal ettiğini ya da başka bir şekilde kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz mesajları silme, taşıma veya düzenleme hakkımız saklıdır (ancak bununla yükümlü değiliz). Web Hizmetleri’nde yayınlanan hiçbir Kullanıcı Bilgisi’ni teyit etmeyiz.

Web Hizmetleri’nin diğer kullanıcıları tarafından yayınlanan tüm mesajların veya diğer İçeriklerin kullanımıyla bağlantılı tüm riskleri değerlendirmeniz ve bu risklere katlanmanız gerektiğini kabul edersiniz.

14. KONUMA DAYALI HİZMETLER

Cihazınız konum erişimli olabilir; yani cihaz; kullanıcının konumunu Küresel Yer Bildirim Uydusu (“GPS”), kablosuz ağ konumu veya diğer konum teknolojileri gibi teknolojiler aracılığıyla kullanan İçerik veya hizmetlere erişebilir. Web Hizmetleri’nin gerçek zamanlı rota kılavuzu için konuma dayalı API (üçüncü taraf adım adım rota kılavuzu ve bir sensör aracılığıyla sunulan diğer rotalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kullanması durumunda BU TÜR GERÇEK ZAMANLI ROTA KILAVUZU UYGULAMASINI KULLANMA RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR. KONUM BİLGİLERİ DOĞRU OLMAYABİLİR.

15. DİĞER GENEL HÜKÜMLER

Bu Şartlar; her birimizin, bağlı veya bağlantılı kuruluşlarımızın ve Sağlayıcılarımızın ve her birimizin ve bunların ilgili üst düzey çalışanlarının, direktörlerinin, çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının, acentelerinin veya Web Hizmetleri’nin oluşturulması, üretimi, dağıtımı ve/veya sunulmasında yer alan her türlü kişinin veya kuruluşun lehinedir. Bu kişi veya kuruluşların her biri, bu Şartları kendi (ya da kendileri) adına doğrudan sizin aleyhinizde ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır. Sizin ya da bir başkasının bir ihlali halinde harekete geçmememiz, daha sonraki ya da benzer ihlallerde harekete geçme hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

Bu Şartlar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz olması halinde söz konusu hüküm çıkarılacak ve kalan hükümler yürürlükte kalacaktır. Başlıklar yalnızca referans amacıyla verilmiştir.

Tarafınız ve tarafımız bağımsız bir şekilde hareket ederek ticari bir ilişki kurmaktayız. Sizin acenteniz ya da vekiliniz değiliz. Otelimiz ve tesislerin birçoğu bağımsız mülkiyetli olup, bağımsız imtiyaz sahipleri ve lisans sahipleri tarafından işletilmektedir. Bu durumlarda bu imtiyaz sahipleri ve lisans sahipleri tesisleri yönetir ve işletirler, ayrıca tesislerde çalışan tüm çalışanların ve yüklenicilerin işverenidirler. Bu imtiyaz sahipleri ve lisans sahipleri bağımsız yükleniciler olup, bu Şartlar ile hiçbir acentelik, ortaklık, ortak girişim, çalışan-işveren veya imtiyaz veren-imtiyaz sahibi ilişkisi amaçlanmamakta veya kurulmamaktadır.

Bu Şartlar’ın hükümleri ve koşulları ile burada atıfta bulunulan her bir yükümlülük tarafımız (Sağlayıcılar dahil), bağlı ve bağlantılı kuruluşlarımız ile tarafınız arasındaki buradaki konuya ilişkin anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup, burada yer verilmemiş olan önceki tüm anlaşma ve anlayışların yerini alır.

Web Hizmetleri veya bu Şartlar ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin: Sera Lake Resort Hotel – Spa & Restaurant Yıldızlı Mah. Mavra Küme Evleri. No:235 61310 Akçaabat/Trabzon/Türkiye