Skip to content

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Sera Lake Resort Hotel olarak, siz değerli misafirlerimizi Akçaabat’ın kalbindeki eşsiz bir cennette ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Trabzon’un muhteşem doğal güzellikleriyle çevrili, Sera gölü, deniz, şehir ve vadinin eşsiz manzaralarını sizlere sunuyoruz.

68 odamızla sizlere rüya gibi bir konaklama deneyimi yaşatıyor huzur dolu bir ortamda kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Size en iyi hizmeti sunmak için ekibimiz Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir. Sizlerin rahatı ve memnuniyeti, bizim için her zaman en öncelikli hedefimizdir.

Restoranımızda yöresel ve uluslararası lezzetleri bir araya getirerek damak zevkinize hitap edecek özel menüler sunuyoruz. Aynı zamanda toplantı salonumuzda iş seyahati amaçlı gelen misafirlerimize modern ve konforlu bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Tesisimizdeki saunamızda stres atabilir, kendinize zaman ayırarak tazelenebilirsiniz. Size sağlık ve zindelik katacak bu deneyimle, yoğunluğunuzdan uzaklaşarak kendinizi şımartabilirsiniz.

Güler yüzlü ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde sizlerin unutulmaz anılarla dolu bir tatil geçirmenizi sağlamak en büyük arzumuzdur. Size sunacağımız özel ve kişiye özel hizmetlerle kendinizi özel hissedeceksiniz.

Trabzon’un eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek isteyen misafirlerimize yönelik Trabzon turlarımız mevcuttur. Bölgenin tüm güzelliklerini keşfetmeniz için hazır bekliyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİK VE YABAN HAYATI KORUMA POLİTİKAMIZ

Biyoçeşitliliğin korunması, tesisimizin sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında öncelikli alanları arasında yer alır. Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine olan etkilerini belirleyip takip ederek türlerin, habitatların, ekosistemlerin çeşitliliğini ve ekolojik fonksiyonların bütünlüğünü korumayı hedefler.

Doğal bir miras olan ekosistemlerin bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliğinin korumayı, dengeli bir arada yaşama ve doğal mirasın gelişimi ve büyümesini teşvik etmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Biyoçeşitliliğin önemi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak adına tesisimizde içi eğitim ve iç iletişim faaliyetleri düzenler ve sürdürülebilirlik eğitimlerikapsamında bu konuya da yer verir.

Hayvan refahının sağlanmasında ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri dikkate almaktayız. Nesli tükenen canlıların avlanmaması ticaretinin yapılmaması gerektiği konusunda tüm paydaşlarımıza gereken bilgilendirmeleri yapmaktayız.

Koruma altındaki türleri ve bunlardan yapılan herhangi bir ögeyi sergilemiyor, sunmuyor ve satmıyoruz.

Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında yasaların öngördüğü kabul edilemez uygulamaların olduğu herhangi bir etkinliği desteklemiyor ve katılmıyoruz.

Yapacağımız tadilat, inşaat vb. durumlarında flora ve faunanın, özellikle nesli tükenmekte olan yada nesli tehlike altında olan türlerin korunması gerektiği bilincindeyiz.

Bulunduğumuz bölgede yer alan endemik bitkilerin korunması için yasal otorite ve STK ile işbirliği içerisindeyiz.

WWF ve CITES gibi sitelerden nesli tükenmekte olan canlıları kontrol ediyoruz.
Misafirlerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımıza kullandıkları ürünlerin nesli tükenmekte olan canlılardan elde edilmemesi konusunda rehberlik ederiz.

Esir yaban hayatı, ticari para getirisi ve kişisel zevkler uğruna hayvanların gösterilerde kullanılmasını ret ediyoruz.

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni benimsiyor, herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelle ırk, renk, cinsiyet, yaş, uyruk, din, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, vatandaşlık, engellilik ya da kanunen koruma altında olan diğer hususlar fark etmeksizin tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür yaratmayı taahhüt ederiz.

Operasyonlarımızdaki ve değer zincirimiz çevresindeki tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza, iş ortaklarımıza ve partnerlerimize adil ve eşit fırsatlar sunarız.
Bütün paydaşlarımızın insan haklarına uygun davranarak toplumda pozitif bir etki yaratmak konusundaki etki alanının ve sorumluluklarının farkında olarak hareket ederiz.

Bütün çalışanlarımız arasında dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak sistemler uygulamayı,

Eşit ve güvenli şartlarda çalışma imkanı sunmayı,

Çalışanlarımızın geribildirimlerini alıp iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı, Performanslarını izlemeyi ve kariyerlerini planlamayı,

Ücret dağılımını adaletli yapmayı ve yasal şartlara uygun şekilde ödemeyi,
Ekip üyelerimizin kişisel bilgilerini korumayı,

Planladığımız sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm ekip üyelerimizi yararlandırmayı taahhüt ediyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Bütün çalışanlarımız markamızın ve değerlerimizin temsilcisi olduğunun farkındayız. Ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlar gereği çocuk işçi
çalıştırmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Çalışanlarımız bizler için partner bilinci ile, her çalışanımızın gerekli eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze, değerlerimize ve hedeflerimize uyumlu kişilerden seçmeyi, seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermek.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmak ve korumak Şirketin en önemli görevlerinden ve önceliklerindendir.
Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyuyoruz ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu farklı bakış açılarını zenginlik olarak
kabul ediyoruz. Tüm insan kaynakları uygulamaları bu zenginliği beslemek, geliştirmek ve her alanda tüm çalışanlara eşit fırsat yaratmak, dil, din, ırk, yaş, etnik kimlik ve cinsiyet farkı gözetmemek üzerine kurgulanmıştır.

Partnerlerimize mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapmayı, gelişimlerini sağlayacak eğitimler düzenlemeyi, çalışma alanlarının ve koşullarının sağlık ve
güvenlik şartlarını iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İnsan Kaynakları süreçlerinin temelini insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu
hedefimize katkıda bulunacak tüm çalışanlarımız eşit eğitim olanaklarımızdan faydalanır.

Personelimizin ve iş ortaklarının sağlığı, güvenliği ve çalışma süreleri konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder

TOPLUMSAL UYUM POLİTİKAMIZ

Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Toplumsal birlikteliğin ve desteğin bilincinde olarak her konuda olduğu gibi toplumsal konularda da yerel halkı desteklemek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz.

Bulunduğumuz bölgede doğal mirasın, kültürel özelliklerin korunması konusunda tüm paydaşlarımız ile iş birliği içinde olacağımızı beyan ederiz.

Tesisimizde yerel halktan gelen geri bildirimleri önemsiyoruz ve kayıt altına alarak değerlendiriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru otelimiz etkin bir şekilde yol alırken Satın Alma politikalarımızda sunduğumuz tüm işleyişlerimiz içerisinde benimsediğimiz ilkelerimiz ışığında doğru tedarikçilerle çalışmak, otelimiz sürdürülebilir bir şekilde büyürken değer zincirinde yer alan tüm paydaşlarımızın yaşamı üzerinde pozitif bir sosyal etki aratmayı ve çevreye verilen olumsuz etkileri azaltmak başlıca hedeflerimizdendir.

Bu anlayış ve prensip içinde yürüttüğümüz Satın Alma işlemlerimizin en verimli ve gerçekçi boyutta değer kazanması için işletmemiz yerel ve adil ticaretin gerekliliklerini de ilk sırada göz önünde bulundurur.

Bu ana perspektif ve Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız doğrultusunda;
Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, öncelik verilmesine,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
 • Gereksiz satın alma işlemlerini en aza indirmek ve satın alma aşamasında ihtiyacı karşılayabilecek, önceden var olan hiçbir ürün veya kaynak olmadığından emin olmak,
 • Enerji, atık veya sarf malzemeleri maliyetleri gibi yaşam döngüsü maliyetleri göz önünde bulundurmak,
 • Ürünlerin yapı malzemeleri ve dekorasyonda kullanılan malzemelerin sürdürülebilir malzemeden tercih etmek,
 • Güvenilir sertifikalı, çevresel etkiyi azaltan, bütün paydaşlara işletmenin doğal çevreye karşı hassas, dost olduğu fikrini veren kalite temelli ürünler satın almak, eko sertifikalı ürünler tercih etmek,
 • Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni ve yöntemlerini araştırarak ürün kabulü yapmak,
 • Sürdürülebilirliği kendi uygulamalarına ve tedarik zincirlerine dahil eden yeşil satıcıları ve tedarikçileri desteklemek,
 • Tedarik edilecek ürünlerin geri dönüştürülmüş içerik, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik, geri dönüştürülebilir ambalaj ve geri alma veya yeniden kullanım programları olup olmadığını dikkate almak, verimli satın almaya yönelmek,
 • Yerel ekonomiye katkı sağlamak amacı ile de yerel satıcılar ve tedarikçiler ile çalışmayı tercih etmek,
 • Satın alınan ürünlerin lojistik ve depolama süreçlerinde de çevreye daha az zarar vermesi için yerel/bölge halkına ait işletmelerden satın alım yaparak hem maliyetlerin hem de emisyon oranlarının düşürülmesini sağlamak,
 • Yerel girişimcilerin; bölgenin doğasına, tarihine ve kültürüne dayanan sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve satışını desteklemek,
 • Adil ticaret ilkesiyle; rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışmasına müsaade edecek durumlardan kaçınarak, her alanda yasal mevzuata ve ticari etik kurallarına uygun çalışan iş ortaklarına öncelik vermek hedeflerimizdir.

Tüm bu maddelere önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve  düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM POLİTİKASI

İşletme olarak çalışanlarının, bulundukları sektörle gereken entegrasyonlarını sağlamak ve yine çalışanlarının motivasyonlarının devamlılığı ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamak amacıyla çalışanlarına belirli ve planlanmış zaman aralıklarında kültürel gezi faaliyetleri düzenler.

Çalışanlarımızın şehri tanımalarını, turizm sektöründeki varlıklarıyla bunun çalışma performanslarına ve işlevlerine yansımasının olumlu etkilerini görmeyi amaçlarız.

İşletmemiz yıl içerisinde en az 1 defa personellerine kültürel gezi faaliyetlerinde bulunmayı hedefler.

Kültürel gezi faaliyetlerimizi planlarken mevsim koşullarını öncelikli olarak göz önüne alırız. Çalışanların katılım talebini önemser, buna göre faaliyet organizasyonu için aksiyon alırız.

Tur organizasyonu şirketleri ile çalışacak olmamız durumunda güvenilir ve sürdürülebilir turizm sertifikası sahibi tur organizasyon şirketleri ile faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi ön plana koyarız.

Düzenlenen ve gerçekleştirilen her kültürel gezi faaliyetlerimiz çalışanlarımızın kültürel miraslarımızı öğrenmesi ve ziyaretçilerimize aktarması hususunda büyük önem arz etmektedir. Çalışanlarımıza verdiğimiz tüm eğitimler sonrası geri dönüşlerini önemseriz.

Yerli ve yabancı misafirlere el broşürü, harita, web sitesi ile kültürel mirasın bilgilendirmesini yapar, dekorasyonumuz ile kültürümüzü yansıtmaktayız.

Mutfakta sunulan ürünlerimiz ile yerli ve yabancı ziyaretçilerimize kültürümüze ait yemek sunumları ile kültürümüzü tanıtmayı amaçlamaktayız

Dünyada kullanılabilir enerji kaynaklarının limitli olduğunun farkındayız.

Otellerimizde kullanılan enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarından olmasını tercih ediyoruz.

 • Tüketimlerimiz, günlük, aylık ve yıllık olarak izlenmektedir.
 • Kaynak tüketimlerimizi azaltmak için çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bilinçlendirmekteyiz.
  Örneğin; etiketler kullanılarak su ve enerjiyi açık bırakmamaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Personellerimize kaynak tüketimleri ile ilgili eğitim verilmektedir.
 • Alt yapısı müsait olan alanlarda fotoselli aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Misafirlerin kimyasal kullanımını azaltabilmek adına genel alanlardaki lavabolarda doldurmalı sıvı sabun kullanılmaktadır.
 • Otelimizde elektrik tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
 • Otelimizde enerji tasarruflu ampuller ya da led ışıklar kullanılmaktadır.
 • Alt yapısı müsait ortak alanlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
 • Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
 • Odalarımızda LED TV’ler kullanılmaktadır.
 • Odalarımızda mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla misafir kullanımı haricinde enerji kaynağı ile bağı kesilmektedir.
 • Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.
 • Elektrikle çalışan cihazlar güneş ışıklarına maruz kalmayacak şekilde konumlandırılmıştır.

Genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyoruz. Halkın ihtiyaçlarını etkilememek acıyla kendi kuyu suyumuzu kullanıyoruz. Otellerimizde su tasarrufuyla ilgili aşağıdaki çalışmaları yapıyor ve sürekliliğini sağlıyoruz:

 • Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.
 • Tüm atık su kaynaklarının arıtıldığı ve yerel halkı ya da çevreyi etkilemeden emniyetli bir şekilde deşarj edildiğini gösterecek ilgili belediyeden aldığımız atık su raporumuz bulunmaktadır. Atık suyumuz deşarj yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır.
 • Su depolarının kış aylarında bakımları yapılmakta, oluşabilecek su sızıntıları engellenmektedir.
 • Tüm rezervuarlar her kullanımda 6 litreden fazla su akıtmayacak şekilde ayarlanmıştır.
 • Oda ve genel alanları suyla yıkamak yerine fiber bez ve paspaslar kullanılarak temizlenmektedir.
 • Personelimize su tasarrufu ve olası su sızıntılarının bildirilmesi konusunda düzenli olarak eğitim verilmektedir.
 • Havlu ve çarşaf değişimi, sadece misafir isteği üzerine yapılmaktadır

Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın birinci aşama yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.

Yukarıda belirtilen adımlar özetle Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımı olarak ifade edilebilir (Şekil 1).

Planla: Otelimiz çevre, toplum, kültür, ülke ekonomisi ve yönetim sistemi konularına önem vermekte ve hedefler belirlemektedir.

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için izlenecek yol haritası ve eylemleri planlamaktadır.

Uygula: Otelimiz çevresel, kültürel, sosyal, insan hakları, sağlık ve güvenlik ile ilgili temel politikalarını ve uygulamalarını belirler.

Bunları, ilgili personel tarafından tanımlanan aralıklarla izler, ölçer ve kaydeder.
Kontrol et: Otelimizde hem personel hem de müşterilerden gelen geri bildirimler izlenir ve kaydedilir. Gerekmesi halinde düzeltici önlemler alınır.

Önlem al: Otelimizin kontrol et adımında belirlenen sorunları düzeltmek için harekete geçtiği adımdır. Düzeltici önlem ve işlemler kayıt altına alınarak arşivlenir.

Sürdürülebilirlik Politikamızı Değerlendirin